Etikette Touch

Etikette Touch er udviklet for at give køkkenpersonale en let, tilgængelig og overskuelig arbejdsgang, når der skal udarbejdes etiketter til produktionen. Etikette Touch giver køkkenpersonalet mulighed for selv at tilpasse deres etiketter, så de kan udarbejde den bedste løsning for deres egen produktion. Løsningen er særligt tiltænkt produktioner, hvor der særligt er behov for at kunne styre print af etiketter ved f.eks. et pakkebånd.
Endvidere muliggør Etikette Touch også, at medarbejdere i køkkenet selv kan opdatere etiketter, så de stemmer overens med gældende love og regler.
  

  • Frihed til selv at designe etiketter
  • Hjælp til udarbejdelse af etiketter i overensstemmelse love og regler.
  • Efterbehandling af etiketter direkte på touchskærm
Etikette Touch

© Copyright 2021 | Anova Data | Øverødvej 5,1 sal | 2840 Holte | Tlf: 35375711 |