Etikette Touch

Etikette Touch er udviklet for at give køkkenpersonale en lettilgængelig, og overskuelig arbejdsgang når der skal udarbejdes etiketter til produktionen. Etikette touch giver køkkenpersonale mulighed for selv at tilpasse deres etiketter, så de kan udarbejde den bedste løsning for deres egen produktion. Løsningen er særligt tiltænkt produktioner hvor der særligt er behov for at kunne styre print af etiketter ved f.eks. et pakkebånd.
Endvidere muliggør det let tilpasselige Etikette Touch modul, også at medarbejdere i køkkenet selv kan opdatere etiketter så de stemmer overens med gældende love og regler.
  

  • Frihed til selv at designe etiketter
  • Hjælp til udarbejdelse af etiketter i overensstemmelse med EU lov.
  • Efterbehandling af etiketter direkte på touch skærm
Etikette Touch

© Copyright 2020 | Anova Data | Øverødvej 5,1 sal | 2840 Holte | Tlf: 35375711 |