Køkken Informations Systemet (KIS)

I dag er kravene til ledelsen i en moderne dansk kommune store: Ledelsen skal bevare overblikket over kommunens serviceniveau, ydelser, følge op på de målsætninger og visioner, som politikerne har vedtaget – og ikke mindst have styr på økonomien.

For at kunne honorere de krav er det afgørende, at der arbejdes med udgangspunkt i valide informationer, som er opdaterede og præsenteret på en måde, der giver både overblik og mulighed for styring.

For at imødekomme dette behov har Anova Data A/S og BDO Kommunernes Revision A/S i samarbejde udviklet KIS, et it-baseret redskab, der kan generere relevant, aktuel og overskuelig information.

KIS er et ledelsesinformationssystem til brug i kommunens køkkenorganisation. I de fleste køkkener foregår der mange forskellige aktiviteter, såsom produktion til hjemmeboende, hel- eller delproduktion til beboere på plejecentre, produktion til caféer, møder og arrangementer, cafébetjening, serviceopvask for afdelinger og caféer, rengøring udenfor køkkenområdet mv. Opgaverne foretages ofte af det samme personale og i de samme lokaler. Det er derfor vanskeligt at få et overblik over, hvilke omkostninger, der er forbundet med den enkelte opgave.

KIS kan levere disse oplysninger og give et løbende overblik over omkostninger og indtægter forbundet med den enkelte aktivitet.

KIS leverer løbende opdaterede beregninger af takster og sammenholder disse med de politisk besluttede brugertakster og fritvalgstakster. På den måde er det muligt løbende at følge med i eventuelle afvigelser i forhold til de fastsatte takster.

KIS bygger på data fra eksisterende systemer, herunder finanssystemer.

KIS er web-baseret, hvilket letter adgangen og implementeringen.

© Copyright 2019 | Anova Data | Øverødvej 5,1 sal | 2840 Holte | Tlf: 35375711 |